Obavijest za upis na konkurs

  • -

Obavijest za upis na konkurs

Category : Oglasi

P.U.Centar za obrazovanje odraslih E.R.M.Cazin ,ispostava Bihać obaviještava sve zainteresirane da je u toku upis na kurs Njemačkog jezika.
Kurs Njemačkog jezika uključuje kurseve od A1 do C2.
Pripremna nastava za polaganje kursa održavat će se u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću,ul Žegarska aleja br.14
Predavanja se odvijaju 2x sedmično po dva nastavna časa.Cijena mjesečne obuke iznosi 70 KM s tim da popust od 10 % imaju:
-studenti
-učenici srdnjih i osnovnih škola,i
-djeca poginulih boraca.
Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 037-511-911/060-315-2835 ili direktno u prostorijama centra za obrazovanje.


Translate »