Naredni Termin za polaganje ispita

  • -

Naredni Termin za polaganje ispita

Category : Oglasi

Obavještavamo polaznike PU Centra za obrazovanje odraslih E.R.M Cazin i sve zainteresirane da će se 07.10.2016. i 08.10.2016. održati ÖSD ispit iz Njemačkog jezika.Rok za prijavu je 17.09.2016
Ispit će se održati u prostorijama Medrese “Džemaluddin Čaušević” Cazin. Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i kopiju lične karte ili pasoš i kopiju pasoša te ukoliko imaju položen/položene dio-dijelove ispita trebaju ponijeti diplomu/diplome o položenom dijelu/dijelovima ispita ili potvrdu,šifru ispitivača i broj testa.
Svim kandidatima puno sreće i uspjeha na ispitu.
Vaš E.R.M. Team


Translate »