Obavjest za polaganje

  • -

Obavjest za polaganje

Category : Oglasi

Obavjest za polaganje
Obavještavamo polaznike PU Centra za obrazovanje odraslih E.R.M Cazin i sve zainteresirane da će se 22.10.2016. i 23.10.2016. održati ÖSD ispit iz Njemačkog jezika.
Ispit će se održati u prostorijama Medrese “Džemaluddin Čaušević” Cazin. Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i kopiju lične karte ili pasoš i kopiju pasoša te ukoliko imaju položen/položene dio-dijelove ispita trebaju ponijeti diplomu/diplome o položenom dijelu/dijelovima ispita ili potvrdu,šifru ispitivača i broj testa.
Svim kandidatima puno sreće i uspjeha na ispitu.
Vaš E.R.M. Team

Translate »